Ginčo sprendimo paslauga tampa prieinama tik pasiūlius nutraukti darbą.

Jeigu tarp paslaugų užsakovo ir specialisto kilo ginčas, ir jo nepavyksta išspręsti taikiai, viena iš šalių gali kreiptis į „LingJob“ ginčų sprendimo komisiją. Ši ginčų sprendimų paslauga yra naudinga abiem šalims: užsakovai gali būti tikri, kad mokės tik už gerai atliktą darbą, o  specialistai gali jaustis saugūs, kad už gerai atliktą darbą visada gaus savo atlygį.

Ginčo sprendimo paslauga tampa prieinama, kai vienas iš vartotojų sistemoje inicijuoja darbo nutraukimą, o kitas – nesutinka su pasiūlytomis sąlygomis. Vartotojų neaktyvumo atvejais „LingJob“ tarpininkavimo nereikia. Jeigu specialistas vėluoja pateikti darbą 3 dienas, rezervuoti pinigai automatiškai sugrįžta užsakovui. O jeigu užsakovas pateikto darbo per 14 d. nepatvirtina arba neatmeta, pinigai automatiškai pervedami specialistui. Jeigu kyla neaiški situacija, siūlome visada su mumis pasikonsultuoti.

Mokestis už ginčo sprendimą

Užsakovas arba specialistas, ketinantis naudotis „LingJob“ ginčo sprendimo paslauga, turi avansu sumokėti ginčo sprendimo mokestį, kuris yra lygus didesnei iš toliau nurodytų sumų: 10 proc. nuo darbo kainos, arba 20 USD. Užsakovas arba specialistas, ketinantis naudotis „LingJob“ ginčo sprendimo paslaugomis su „Trumpo darbo“ atlikimu susijusiam ginčui spręsti, turi „LingJob“ avansu sumokėti ginčo sprendimo mokestį, kuris yra lygus 10 USD.

Išspręsdamas ginčą, „LingJob“ turi teisę paskirstyti šalių išlaidas, susijusias su ginčo sprendimo mokesčiu. Paprastai ginčo sprendimo mokestis yra paskirstomas abiem ginčo šalims atvirkščiai proporcingai „LingJob“ ginčo sprendime priteistoms sumoms. „LingJob“, pateikdamas savo sprendimą dėl ginčo, turi teisę nedelsdamas nuskaityti atitinkamas sumas nuo ginčo šalių sąskaitų ir nedelsdamas atlaisvinti likusius pinigus, kurie buvo rezervuoti ginčo sprendimo mokesčio paskirstymo tikslu.

Pavyzdžiui, jei ginčo sprendimo mokesčio suma yra 20 USD, o dėl ginčo sprendimo į „LingJob“ kreipėsi specialistas, tuomet „LingJob“ turi atlikti tokią rezervaciją: rezervuoja 20 USD specialisto sąskaitoje. Jei „LingJob“ nuspręs, kad užsakovas pagrindiniame ginče turi sumokėti 90 procentų sumos specialistui, tuo pat metu „LingJob“ turi teisę apmokestinti ginčo sprendimo mokesčiu užsakovą 18 kreditų / USD ir specialistą 2 kreditais / USD, o likusiems 18 kreditų USD specialisto kreditų sąskaitoje rezervacija bus nedelsiant panaikinta.

Per visą ginčo nagrinėjimo laikotarpį, „LingJob“ turi teisę reikalauti abi šalis pateikti įtikinamus įrodymus apie ginčo eigą, įskaitant visus su tuo susijusius dokumentus. Rašytiniai ar žodiniai įrodymai turi būti išversti į anglų kalbą, jei originali įrodymų kalba yra kita nei lietuvių ar anglų.